Algemene Voorwaarden

CCI Logistics (kantoor Antwerpen)

Bredastraat 129-133
2060 Antwerpen
Telefoon +3232026230
E-mail: antwerpen@cci-logistics.be

Algemene Voorwaarden  Container Clearing International NV

Downloads


CCI Logistics (kantoor Rotterdam)

Columbusstraat 12
3165 n.Chr. Rotterdam
Telefoon: +31 (0) 10 5063300
E-mail: rotterdam@cci-logistics.nl

Algemene Voorwaarden  Container Clearing International BV
Nederlands recht en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door Fenex (Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek) onder meer ter griffie van de Rechtbank Rotterdam (laatste versie) inclusief het arbitragebeding dat bepaalt dat bij overeenkomsten van internationaal wegvervoer de Rechtbank is het CMR-verdrag (artikel 23) van toepassing op al onze activiteiten. De volledige tekst van de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de Nederlandse, Engelse, Duitse respectievelijk Franse taal kunt u hieronder downloaden. Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartijen van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden

Downloads