Algemene Voorwaarden van Burger Warehousing B.V.
(KvK 85296228):

Voor opslag activiteiten

Nederlands recht en de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) onder andere bij de rechtbank Rotterdam (altijd laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. De tekst van de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de Nederlandse en de Engelse taal kunnen hieronder worden gedownload of zullen kosteloos beschikbaar worden gesteld op uw eerste schriftelijke verzoek. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.

Algemene Voorwaarden van Burger Warehousing B.V.
(KvK 85296228)

Voor algemene expeditie activiteiten

Nederlands recht en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) onder andere bij de rechtbank Rotterdam (altijd laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, waarin is bepaald dat op overeenkomsten internationaal vervoer over de weg het scheidsgerecht het CMR verdrag dient toe te passen, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. De tekst van de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de Nederlandse, de Engelse, de Duitse en respectievelijk Franse taal kunnen hieronder worden gedownload of zullen kosteloos beschikbaar worden gesteld op uw eerste schriftelijke verzoek. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.